French version                                                                                                                     ...by Isa et David

www.toutsurlagrece.com

 

                                                            

Greek sentences
Here are below some words and expression that can be useful ...

vocabulary verbs sentences


          

Few sentences

 

Presentation

what's your name : pos se lene
my name is Isa : me lene isa
what's his name : pos ton lene
his name is Kosta : ton lene kosta
what's her name : pos tin lene
her name is Maria : tin lene maria

where are you from ? apo pou issai
I'm from Canada : imai apo ton kanada
I'm from Greece : imai apo tin ellada
I'm from France : imai apo tin gallia
I'm from UK : imai apo tin aglia

hello, how are you ? yassas, ti kanete
good and you ? Kala, efkaristo, essis
with joy : Mia kara
so and so : etsi ketsi
are you ok ? esté kala ;

I don't understand = zen katalaveno tipota
speak slowly = na milaté arga
do you speak Greek ? = milas elinika
I'm learning Greek = mafaino elinika 
I don't speak good = ochi, zen milao kala
a little  = ligo
I speak English = milao agglika
I speak German = milao germanika
Do you have kids ? = échis paidia
a girl = Ena koritzi
a boy = ena agori
today I don't work = tora, zen zoulevo

where do you live ? pou meneté :
where exactly ? pou akrivos :
what kind of job are you doing ? ti zoulia kanete
I live with my boyfriend = meno me ton sintrofo mou
I live with my girlfriend = meno me ton sintrofi mou

 

Hotel


do you have rooms ? Echété domatia
I want a room : Félo ena domatio
can I have a room =  Boro na echo ena dromatio ?
I have only one suitcase = echo mono mia valitsa
the village doesn't have any hotel ! to horio zen échi zénodokio
 

Bank / Post

the bank is open = i trapeza inai anicti
please where is the post ? parakalo, pou iné to takchidromio

 

Magasins de souvenirs

how many is that watch ? posso kani afto to roloy
this is for a gift = inai yia doro

Ferry/Bus

the bus leaves at moon = to léoforio fevgi to méziméri
the boat leaves tomorrow morning = to karavi fevgi avrio to pro-i

I leave tomorrow = fevgo avrio
I leave because I work tomorrow = fevgo yati azoulévo avrio  
where is the station = pou inai to stasmos  
when do the boat lave = poté fevgi to karavi ;
2 tickets please = vio izitiria parakalo                                                         
I want a ticket : Félo ena izitirio

where is your car ? pou inai to aftokinito sas ;
 

Restaurant

the restaurant is not good = to estiatorio zen inai kalo
do you have water ? Echété nero
I thirsty please = vipso parakalo
do you have some pasta ? Echété makaronia ?
do you have some patatoes ? Echété patatès ?
do you have french fries ? Echété tiganites patatès ?
the notes please
= To logariasmo parakalo
please where are the toilets ? : parakalo, pou iné i toualéta ?
I don't have money = zen echo lepta
a glass of wine please = ena potiri krassi sé parakalo

 

 

Questions ?

where is..? : pou iné ...
what is it
 ? = Ti iné afto ?
how do you translate .....ti simani ....  ..
please, where is the doctor ? : parakalo, pou iné o yiatros ?
qui c'est ? (masculin) = pios inai afto :
qui c'est ? (fille
) = pia inai afti ;

There the NA between 2 verbs and you have to conjugate them at the same declination, that's the infinitive

     

vocabulary verbs sentences